فرم ثبت نام کلاس آموزشی

کلاس های آموزشی نرم افزار های معماری
 • انتخاب نرم افزار

 • قیمت: 120,000 تومان
  اتوکد 2 بعدی
 • قیمت: 150,000 تومان
  اتوکد 3 بعدی
 • قیمت: 200,000 تومان
  مکس و ویری
 • قیمت: 100,000 تومان
 • قیمت: 150,000 تومان
 • قیمت: 150,000 تومان
  نرم افزار معماری پایدار (شبیه ساز انرژی )
 • قیمت: 150,000 تومان
  اسکیس و راندو
 • قیمت: 850,000 تومان
  شامل تمامی نرم افزار ها
 • پرداخت هزینه کلاس ها به صورت کارت به کارت می باشد .